Danişment Köyü Sitesine Hoş Geldiniz.
 
Tarihimiz
                           
      Balıkesir İli Balya İlçesine bağlı Danişment Köyü; il merkezine 71 km; ilçe merkezine 18 km uzaklıkta ve Gönen-Balya arasında engebeli ve ormanlık bir arazi üzerinde kurulmuştur.Köyün ilkokulu 1926 yılında Arap harfleriyle öğretime başlamış, 1928 yılında yeni Türk harfleriyle öğretimi sürdürmeye başlamış, 1926'dan 1938 yılına kadar 3 yıllık öğretim vermiş, 1938 yılından sonra 5 yıllık ilkokul olarak öğretime devam etmiştir.(Kaynak: E.Öğretmen Lütfi TUFAN). 1954 yılında nahiye müdürlüğü oluşturulmuştur. Nahiyeliği 1979 yılına kadar sürmüştür. 1953 yılında Jandarma Takım Komutanlığı kurulup 1985 yılına kadar köyümüzde hizmet vermiştir. 1978 yılında PTT şubesi açılmış, 1991 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. 1985 yılında köyümüzde Sağlık Ocağı açılmış ve hala hizmetlerini sürdürmektedirDanişment denince akla Tokat’ın Niksar İlçesinde kurularak sonraları Yozgat, Sivas ve Malatya dolaylarını içine alan bir beylik aklımıza geliyor. Beyliğin dağılması sonucunda ülke geneline yayılan Danişmentlililerin bir bölümü de batıya yönelmiştir.

  Meydan Larus da belirtildiğine göre Türkiye genelinde yüz dolayında Danişment Köyü vardır. Talasman, Yağbasan, Yağcılar gibi köyler de Danişment oğullarındandır.

        Balıkesir dolaylarına gelen Danişmentlilerden bir bölümü Karesi Beyliği’nin kuruluşunu da sağlamışlardır, bir kısmı ise hayvancılıkla geçimini sürdürmüş, Bursa dolaylarından Osmanlı Devleti’nin batıya açılımını izleyerek Çanakkale’ye doğru gitmiş. Karacabey-Bandırma arasında , Gönen-Balya arasında ve Biga dolaylarında olmak üzere üç tane Danişment yerleşkesi oluşmuştur. Gönen-Balya arasındaki yerleşim bizim köyümüzdür. 1400’lü yıllarda mezra olarak kurulan Danişment şimdiki yerinden beşyüz-Altıyüz metre aşağıda şimdiki mezarlık ve çevresine yerleşmişler. 400 yıl kadar orada yaşadıktan sonra şimdiki yerine çekilmişler. Bu arada bir bölümü de Ören köyünü oluşturmak üzere 4 km güneydeki arazilerinin bulunduğu yere gitmişlerdir. Danişmenti oluşturanlar çevredeki uygun yerlerde hayvanlarının başında dururken köyle de ilişkilerini kesmemişlerdir. Kavacık, Arpabükü, Dedekıran, Pıynaroba, Şimşeklerkıracı, Çakmakkıracı, Böcek gibi köyümüz meralarında hayvanlarına ve kendilerine hazırladıkları barınaklarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

       Danişment’in eski yerinde olduğu zamanlar evler şimdiki mezarlık ve çevresindeyken hayvan barınakları köy dışında şimdiki Balya yolunun üst kısmında Damlarbaşı ile Gırandam arasındaymış. Yeni yerleşime geçilirken herkes ahırlarını evlerinin yanına yapmış, böylece hayvanlarına bakmaları daha kolaylaşmıştır.

       Köyümüz Gönen’e 34, Balya’ya ise 17 km uzaklıkta engebeli bir arazi üzerindedir. Çevresi ormanlarla kaplı yeşillikler içinde manzarasına doyum olmayan bir yerdir. Koyuneri, Kocapınar, Ilıcakpınar, Karacahisar, Ilıca, Kayalar, Ören, Kayapınar, Göloba ve Orhanlar köyleri ile mera komşusudur. Danişment’in tarlalarının engebeli arazide olması nedeni ile verimli çiftçilik yapılamadığından; Balya madeni zamanında halkımız orada çalışmış 1950’li yıllarda ve daha sonrası Soma başta olmak üzere çalışmak için hızla göç vermiş, 1960’lı yıllardan sonra da yurtdışına Almanya, Belçika ve Hollanda’ya çalışmak için birçok kişi gitmiştir. Bugün Soma’da 300 dolayında aile Balıkesir’de 190 aile Avrupa’da 100 dolayında aile bulunmaktadır.

      Danişmentliler köyüne çok düşkündür olanakları uygun olan herkes köye ev yapmak ve emekliliğini köyünde yaşamak ister. Büyük çoğunluk köyde yaşamayı kendisi için bulunmaz bir nimet sayar. Dini bayramlarda herkes mutlak köye gitmek ister hısım, akraba,eş-dost ziyaretleri insanımıza doyulmaz mutluluk vermektedir. Yakın köylerdeki akrabalara da ziyaretler yapılır. Bayram akşamlarında köyümüzde eğlenceler düzenlenir. Bizim çocukluğumuzda Bayram namazı çıkışında her evden sofra getirilerek her mahallede ayrı ayrı toplanılır varsa konuklar da çağırılır hem yemek yenir hem mahallenin sorunları görüşülür, böylece komşuluk ilişkileri canlı tutulur dostluklar da gelişirdi namazdan sonra olmasına rağmen buna namaz önü yemeği denirdi. Şimdi ne yazık ki bu gelenekler kalktı.

       Köyümüz halkı hıdırelleze de çok önem verir asırlardır süre gelen hıdırellez geleneği bazı değişiklikler olsa da önemini yitirmeden sürüp gitmektedir. 6 Mayıs günü erkenden kalkılır evin hanımı suya gider. ( güneş doğmadan alınan suyun zemzem olacağına inanılırdı) evin erkeği de erken saatlerde gidip ekili tarlalarının içinde gezinirken sesli olarak yaz geliyor, yaz geliyor uyan uyan diye ekinlerine seslenirdi. ( bu seslenişle ekinlerin büyümeyi hızlandırılacağına inanılırdı) Her evden tavuk, kuzu, dana gibi etlik hayvanlar, bulgur, yağ, yoğurt verilir bunlarla pilav ve ayran hazırlanır gençlerin eğlenmeleri için de salıncak ve sekmeler kurulurdu. Öğleyin mevlit ve kur’an okunur yemek yenir yemekten sonra eğlenceler yapılır. Salıncak da sıra ile kızlar ve erkekler salıncağa biner kızların bindiği sırada kuyruk sallama denen bir gelenek vardı.Salıncağa binen kızı isteyen kişiye kuyruk kuyruk sallanır kuyruk kimde sallanır …… sallanır şeklinde bağırılır, sallanan kişi varsa silah patlatır eğer kız istemiyorsa salıncağı durdurup hemen iner istiyorsa sallanmaya devam eder. 6 Mayıs’dan sonraki haftalarda, hayvanlarının başında yaşıyanlarca bulundukları yerlerde aynı gelenek yinelenir buna dede hayırı denirdi. Eskiden arpabükü , dedekıran, avlandede , şekerlidede hayırları yapılırdı. Şimdi bunlardan sadece avlandede hayırı yapılmaktadır. Bunların yerine Balıkesir’de oturan Danişment’liler bu geleneği 1982 yılından bu yana sürdürmektedirler. Bu yıl 26.sı yapılacak olan pilav ayran gününü köylülerimizin buluşma günü olarak nitelendirmekteyiz. Uzun süredir Soma da bulunanların da sürdürdüğü bu gelenek bir kez Ankara’da birkaç kez Bursa’da bulunanlarca yapılmıştır.Balıkesir’deki gelenek de geleneksel oyunlar canlandırılmakta salıncaklar kurulmaktadır. Öğlen namazı öncesinde kuran okunup dua edilmektedir. Her yıl güncelleştirilen telefon listesi herkese dağıtılmaktadır, telefon listesinden hem iletişim hem de düğün derneklerde çağrı listesi olarak yararlanılmaktadır.