Danişment Köyü Sitesine Hoş Geldiniz.
 
MAKALENİN DEVAMI
 Makale Başlığı :  Sadıç
 Kategori :  
 Makale Özeti :  Bölgemizde olduğu gibi Balya?nın Danişment köyünde de sadıç sıkça kullanılan bir sözcüktür.
 

Bölgemizde olduğu gibi Balya?nın Danişment köyünde de sadıç sıkça kullanılan bir sözcüktür. Kişiler karşılıklı olarak çok yakın arkadaş olduklarını düşündükleri zaman birbirlerine sadıç diye hitap ederler. Ancak sadıç sözcüğü bununla da sınırlı değildir. Sünnet sadıçlığı, damat sadıçlığı, kardeş (birader) olma sadıçlığı diye çeşitli şekilleri de vardır. Delikanlı evleneceği zaman damadın yakın arkadaşları veya yakın olması gerektiği düşünülen kişiler düğüne sadıç olarak çağrılırlar. Bunlar damadın sadıçlarıdır. Sadıçlar düğün süresince damadın en yakını olarak her sorunu çözüme ulaştırmakla yükümlüdürler. Sadıçlık düğünden sonra da ömür boyu sürecektir.

Sünnet töreninde de sünnete sadıç olarak çağrılanlar sünnet olan çocuğun sadıcı olur. Bu sadıçlık da ömür boyu sürecektir. Ayrıca aynı sünnet töreninde birlikte sün- net olanlar da birbirinin sadıcı olur, sadıçlık kardeş gibi düşünüldüğünden bu sadıçlık da ömür boyu sürecektir.

Bir de törenle edinilen sadıçlık vardır ki asıl sadıçlık da budur. Aileler çocuk larını sadıç yapmayı kararlaştırırlar. Hazırlıklar yapılarak bir gün belirlenir. O güne her iki taraf da yakınlarını çağırır. Sadıçlığa gidecek olan aile sadıçlığa gidilecek olan çocu- ğa her türlü giyim kuşamı ve armağanlar hazırlar. Gidilecek evin tüm aile bireylerine de armağanlar hazırlayıp bohçalara koyarlar. Sadıçlığa gidilecek evde de yemekler hazırlanır. Sadıçlığa gidenler nişan götürüyormuş gibi giderler. Varınca birlikte ye- mek yenir. Yemeğin ardından iki çocuk da hazırlanır.Birbiriyle kucaklaştırılarak ora- da bulunanların huzurunda sadıçlıkları duyurulur. Duyurudan sonra bulunanlar arasında eğlence (hank) düzenlenir .Çocuklarının sadıç olması nedeniyle iki aile de birbirleriyle akraba olmuştur. Bunun şerefine de eğlence yapılır. Belli bir süre sonra sadıçlığa gidilen taraf da diğer tarafa aynı şekilde hazırlanarak sadıçlığa giderler. Bu tür sadıçlık tam bir kardeşlik (biraderliktir) .Artık onlar birbirlerinin anne babalarına, anne baba, ağabey ablalarına ağabey abla derler. Ömür boyu birbirlerini kardeş (birader) bilir .Birbirleriyle ilişkileri de öyle sürüp gider. Bu tür sadıçlığa küçük bira- derim Cafer ile Hamit Hüner?in sadıçlığında tanık oldum. Sadıç oluşlarını bugünmüş gibi anımsıyorum.Ağabeyimle Koyuneri köyünden Recep Özmen de öyle sadıç olmuşlar. Ama ben onu bilemiyorum. Böyle sadıçlıklarda sadıçların çocukları da babalarının sadıcının tüm akrabalarını kendi akrabalarıymış gibi düşünür,öyle davranırlar. Toplumumuzda sadıçlık kardeşlik (biraderlik) olarak görüldüğünden sadıcını sadıcının davranışlarından bile sorumlu tutarlar.Sadıcı toplumun beğenme- diği bir davranışta bulunduğunda senin sadıç şöyle yaptı senin sadıç böyle yaptı di- ye diğer sadıcına söylemeleri hep bunun içindir. Sadıçlık yakınlık,sadıçlık kardeşlik ve en içten en samimi duygularla birbirine bağlanmaktır. Sadıçlığın bayanlardaki adı,kardeşliktir. Erkeklerde nasıl sadıç olunuyorsa bayanlarda da kardeşlik öyle olurdu. Uzun süredir ne böyle sadıçlığa ne de böyle kardeşliğe gidildiğine tanık ol- madım.Acaba bu geleneklerimiz de terk edilen birçok güzel geleneklerimiz gibi unu- tulmaya yüz mü tuttu diye düşünüyorum. Bu geleneklerin unutulmadan nesilden nesile sürmesini tüm içtenliğimle diliyorum. Çünkü bunlar, toplumun birbiriyle ilişki- ilerini sıkılaştıran, dostluk ilişkilerini pekiştiren geleneklerdir.Unutulup kaybolduğun- da yerinin doldurulması mümkün olmayacağını düşünüyorum.

Lütfi Tufan