Danişment Köyü Sitesine Hoş Geldiniz.
 
MAKALENİN DEVAMI
 Makale Başlığı :  Danişment Ören
 Kategori :  Köyümüz
 Makale Özeti :  Danişment ve Ören Balya ilçesine bağlı iki güzel köydür.
 

Danişment ve Ören Balya ilçesine bağlı iki güzel köydür. İki köy bir köy iken 1800? lü yılların sonuna doğru Ören Danişment' ten ayrılarak yeni bir köy olmuştur. Ama bu iki köy birbirinden ayrılsa da sadece ayrılmış, asla ayrışmamış,dünya durdukça da ayrışmayacaktır. İkiye bölünmüş bir köy olarak varlıklarını sürdüreceklerdir. Bu iki köy yakın akrabalık ilişkilerinden dolayı ayrı köy olma özelliğini kazanamamıştır. İki köy arasında akrabalık o kadar sıkı fıkıdır ki; Bazı kişilerin bulunduğu köydekinden daha çok akrabası diğer köydedir. Danişment' in ya da Ören' in yerlisi olup da diğer köyde akrabası olmayan kimse bulmak olanaksızdır. Durum böyle olunca da Ören ile Danişment' i iki ayrı köy olarak düşünmek bile mümkün değildir. Devlet de 1950 li yıllarda gelen göçmenlerden iki kardeş olan Mehmet ve Abdullah Sezer' in birini Danişment' e birini de Ören' e iskan ederek bu iki köyün bir ailenin iki parçası olduğunu onaylamıştır. Kendi açımdan baktığımda da Örenli olup da akrabam, arkadaşım ya da ahbabım olmayan kişi bulamıyorum. Sünnetçiler,Veliler,Avcılar, Emin Hocalar, Kadirler,Topal Haliller,Cemaliler ve Nazım Ustalar bizim soydan gelen akrabalarımız. Ademler, Doktor Mustafalar, Fethiyeler, Değirmenciler ve Muhteremler de sonradan edindiğimiz akrabalarımız. Sonradan edindiğimiz dediğim akrabalarımız oğullarımın eşlerinden dolayı edindiğimiz akrabalar oluyor. Bunların dışında da: çocukluk, çobanlık, Ortaokul, Öğretmen okulu ve gençlik arkadaşlarımla; daha sonra edindiğim arkadaşlarım ve dostlarım var. Tüm bunları düşününce benim kapsama alanım dışında Örenli bulmak mümkün olmuyor. Bu nedenle ben kendimi ne kadar Danişment' li isem o kadar da Ören' li sayıyorum. Benim çocukluğum ve gençliğim hep Ören merasın- da ve Örende Örenlilerle iç içe geçti. Koyunlarımızı hep Ören merasında otlatır- dım. İneklerimiz, beygirlerimiz kaybolsa Ören merasında arar orada bulurduk. Dede üstüne, Bağ başına, Ören harmanlıklarına kadar koyunlarımızı otlatmaya giderdim. Kimse de bana başka köydenmişim gibi davranmazdı. Ören merasını da çok iyi bilirim. Gençliğimde yakacağımız odunu bile Ören merasından (Yalı- dan, Pirence den) getirirdik.

Ören?i ayrı bir köy, Ören merasını da başka bir köy merasıymış gibi düşünmek aklımın kenarından bile geçmezdi. Ören?i kendi köyümüzün bir parçası Ören merasını da Örenle birlikte bizim de meramız olarak, Danişment merasını da Örenlilerle ortak mera olarak düşünürdüm. Şimdi de düşüncemde bir değişiklik yok. Ören?i ayrı bir köy Örenlileri de başka köylüymüş gibi düşünemiyorum. Bu iki köyü bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak düşünüyorum. Zaten gerçek de bundan başka bir şey değildir.

Ören?e gittiğim bir gün Kopuğun evinin yanında Halil İbrahim Al kaya ile karşılaştık Selamlaşır selamlaşmaz sen burada ne yapıyorsun diye takıldı. Ben de ona sen ne arıyorsun dedim. Burası benim köyüm köyüme geldim dedi. Burası benim köyüm ben köyüme geldim dedim. Benim burada iki tane dünürüm var,demek ki ben iki kere Örenliyim.Senin de dünürün nerdeyse sen de oralısın oraya git orada konuş dedim. Böylece birbirimize takıldıktan hoş geldin deyip birbirimize hal hatır sorarak ayaküstü biraz sohbet ettikten sonra birbirimizle vedalaştık. Ben nasıl Örenlileri Danişmentli olarak görüyorsam kendimi de Danişmentlileri de o kadar Örenli sayıyorum. Zaten gerçek olan da budur. Ayrılma var, ayrışma yoktur.

Her iki köyde de büyük çoğunluğun benimle aynı görüşte olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyorum. Ömrüm boyunca Örende ve Ören merasında olduğumda kendimi hiç yabancıymışım gibi hissetmedim. Bunda beni aralarında yabancı gibi görmeyen Örenlilerin payı büyüktür. Buradan hepsine teşekkürlerimi sunarım. Fakat hem Danişmentte hem de Örende benim düşündüğümün tersini düşünenler de vardır. Öyle düşünenlere göre Danişmentlilerle Örenliler anlaşamazlarmış. Buda onların görüşü. Ama onlara da sorsanız, onların da diğer köyde birçok akrabası birçok arkadaşı olduğunu görürsünüz.

Gün gelip o tür düşünenlerin de Danişment ile Ören?in bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğu gerçeğini görebileceklerine inanıyorum. Balya dergisinin 11. 12. Sayısında Balya köyleri bölümünde Ören köyü ile ilgili yazıyı okurken şu tümceler dikkatimi çekti .?Eskiden köy dışından kız alınıp verilmezken1990 ?lı yılların başından itibaren bu gelenek terk edilmiş ve her taraftan evlilikler başlamıştır. Komşu köyler- den daha çok Kayalar köyünden evlilikler yapılırken okuyan ve meslek sahibi kişiler- den ise Konya? dan evlilik ilk sırayı almaktadır.?Bu cümleler bana Ören ile ilgili yazıyı hazırlayan sayın Mustafa Çevre? nin de Danişment ile Ören köylerini birbirinden ayrı köyler olarak nitelendirmediğini düşündürdü. Çünkü o yazıya göre 1990 lı yıllara ka- dar dışarıdan evlenme olmadığını belirtmiş. Oysa daha eskilere gitmesek bile 1930 lu yıllarla 1990 yılı arasında Danişment? ten evlenen Ören?li sayısı 30?un üzerinde bugüne kadar düşünürsek bu sayı 50 ye ulaşmaktadır. Bunlardan biri yazıyı hazırla- yan Sayın Mustafa Çevre?nin ninesinin kardeşi biri de kayınpederi olduğuna göre Danişment?ten evlenen Örenlileri dışarıdan evlenmiş saymamakta İki köyü bir köy olarak düşündüğü ortaya çıkmaktadır. Zaten ondan da başka türlüsünü beklemek doğru olmazdı.Bu konuda benimle aynı düşüncede olması beni çok mutlu etti.Benim oğullarımın ikisinin eşleri de Örenlidir. Ben de onları kendi köylüm olarak görüyorum. Asla ve asla dıştan olarak görmüyorum. Hiçbir zaman böyle bir düşünceye kapılma- dım. Onların da benimle aynı fikirde olduklarından hiç mi hiç kuşkum yok.

Hazırlayan: Lütfi Tufan Emekli öğretmen